Mjuk Biltvätt Sverige AB (556542-5757, Södra Hamngatan 23, 411 14 Göteborg) tillhandahåller en mobilapplikation, även kallad Mjuk Biltvätt-appen. Genom Mjuk Biltvätt-appen kan användare (företag och konsumenter) köpa och administrera biltvättjänster som tillhandahålls av Mjuk Biltvätt.

1. Giltighetsområde, registrering och användning av appen

1.1. Dessa villkor gäller fysiska personer som skapar ett användarkonto hos Mjuk Biltvätt. Detta görs genom att ladda ner och registrera sig i Mjuk Biltvätt-appen. I samband med köp av vissa av Mjuk Biltvätts tjänster får användaren information om särskilda villkor.

1.2. För att registrera sig i Mjuk Biltvättappen måste man vara 18 år fyllda.

1.3. Appen kan användas för att köpa biltvättjänster som nyttjas hos Mjuk Biltvätts biltvättanläggningar. Både styckvisa köp och abonnemangstjänster tillhandahålls.

1.4. All administration av användarkontot sker i appen eller via kontakt med Mjuk Biltvätts kundtjänst.

2. Sekretess och insamling av information

2.1. All hantering av personuppgifter sker med försiktighet och i enlighet med EU-förordningen GDPR. Uppgifterna hanteras endast av behöriga personer anställda av Mjuk Biltvätt och kommer inte att spridas vidare. All data skickas krypterat till och från appen.

2.2. Personuppgifter som samlas in används för verifiering av användarens identitet, betalning, insamling av statistik samt för att säkerställa att bolaget har möjlighet att leverera de tjänster som sålts via appen.

2.3. Kontaktuppgifter används endast för att förmedla information om appen och med användaren ingångna avtal.

2.4. Användaren ansvarar för att de personuppgifter som lämnas i appen är korrekta.

2.5. Om användaren tillåter att appen använder platstjänster får Mjuk Biltvätt tillgång till användarens GPS-position. Informationen används enbart för att tillhandahålla information om avstånd till biltvättanläggningar och vägbeskrivningar. Data från platstjänster i appen delas eller sparas inte. Om användaren tackat ja till att ta emot marknadsföringsutskick kan platsinformationen även komma att användas för att rikta lokalanpassade erbjudanden till användaren.

3. Betalning

3.1. I appen hanteras direkta och återkommande betalningar.

3.2. Betalningar sker via kort (Visa eller Mastercard) eller via Swish.

3.3. Kortbetalningar hanteras av Mjuk Biltvätts samarbetspartner Svea Ekonomi. Alla kortbetalningar krypteras för kundens trygghet.

3.4. Swishbetalningar hanteras av Mjuk Biltvätts samarbetspartner Adyen.

4. Ångerrätt, återbetalning och reklamation

4.1. Ångerrätt gäller enligt lagen om distansavtal. Kunden har rätt att inom 14 dagar från köptillfället ångra sitt köp genom att meddela Mjuk Biltvätt detta. Detta görs via kundtjänst. Betalt belopp återbetalas då via den betalmetod som användes vid köpet. Ångerrätten gäller under förutsättning att den köpta tjänsten inte nyttjats.

4.2. Reklamation sker direkt till personalen på biltvättanläggningen i samband med tvättillfället alternativt genom kontakt med kundtjänst.

5. Villkorsändringar och missbruk

5.1. Mjuk Biltvätt förbehåller sig rätten att göra ändringar i de allmänna villkoren. Användaren meddelas i de fall uppdateringen har påverkan på användaren och dennes användning av appen.

5.2. Vid missbruk av tjänster levererade via Mjuk Biltvätt-appen förbehåller sig Mjuk Biltvätt rätten att avbryta leveransen av tjänsterna samt att stänga av användaren.

6. Övrigt

6.1. Information till användaren skickas via e-post eller sms. I de fall användaren gett sitt medgivande skickas information även via pushnotiser till användarens mobiltelefon.

6.2 Användaren ansvarar för att Mjuk Biltvätt har tillgång till aktuella kontaktuppgifter och att bolaget vid behov har möjlighet att kontakta användaren.

7. Radering av användarkonto

Om du som användare önskar radera ditt konto hos oss kan du göra detta på två sätt:

  1. Genom appen: Gå till 'Inställningar' i appen och följ instruktionerna för att avsluta ditt konto.
  2. Kundtjänst: Kontakta vår kundtjänst för att begära radering av ditt konto.

När ditt konto har raderats kommer all personlig information att tas bort från våra databaser. Observera dock att din orderhistorik kommer att bevaras för administrativa, lagliga och säkerhetsmässiga skäl. Denna information kommer att anonymiseras och kan inte längre kopplas till dig som individ.