Miljövänlig biltvätt

Varannan biltvätt sker utanför en riktig tvätthall. När du tvättar bilen på gatan rinner olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester rakt ut i närmaste vattendrag. Vill du värna din närmaste badsjö och vattenmiljö så kan du inte tvätta bilen hemma på gatan.

Vi erbjuder inte bara en snabb och enkel biltvätt utan även en biltvätt som tar hänsyn till miljön. Våra effektiva reningsverk renar allt utgående vatten med hjälp av sedimentering, oljeavskiljning och kemisk rening. Reningsverket renar 90-98% av alla tungmetaller och olja från vattnet.

För att säkerställa att vi alltid ligger i framkant miljömässigt sker regelbunden energioptimering, utprovning av nya kemikalier och löpande utbildning av personalen. Dessutom är vi stolta medlemmar i Hållbar biltvätt som arbetar för att förflytta biltvättandet från garageuppfarten till godkända anläggningar och därmed att minska de skadliga miljöeffekterna.

Miljömärkta kemikalier

Vi jobbar uteslutande med miljömärkta kemikalier, samtliga är Svanenmärkta eller godkända av Naturskyddsföreningen. Vi använder inga cancerframkallande CMR-ämnen eller svårnedbrytbara tensider och stor del av kemikalierna levereras i superkoncentrat för att minska onödiga transporter.

Optimerad vatten- & energiförbrukning

Vi återanvänder stor del av det vatten som används i tvättprocessen. Det görs utan att salt och bakterier binds upp i vattnet som skapar en dålig miljö i tvätthallen. Maximal förbrukning av färskvatten per bil är 90 liter.

Allt tvättvatten värms av fjärrvärme eller luft/vatten-pumpar för bästa effekt och lägsta energiförbrukning. All belysning och ventilation är styrd av tidssensorer och optiska givare för att minimera förbrukningen.