Tvätta på rätt sätt

All biltvätt innebär en påverkan på miljön, men det är stor skillnad på omfattningen beroende på hur, var och med vad man tvättar sin bil. Två tredjedelar av de 30 miljoner biltvättar som görs årligen i Sverige sker på gatan, vilket innebär att tvättvattnet med alla miljöfarliga ämnen och kemikalier rinner rakt ut i naturen. Totalt rör det sig om ca 4 ton tungmetaller, 5 000 ton avfettningsmedel, schampo och vax samt 2 000 ton olja.

Genom att tvätta bilen på Mjuk Biltvätt minimerar du miljöpåverkan. Vi strävar efter att inte bara följa lagar och lokala föreskrifter, utan att även överträffa dem. Vi har tydliga rutiner, automatiska larm, sensorer och dagliga checklistor för att säkerställa en problemfri drift. Genom företagets miljöledningssystem sker regelbunden energioptimering, utprovning av nya kemikalier och löpande utbildning av personalen.

miljömärkta kem

Vatten- & energiförbrukning

Vi återvinner stor del av det vatten som används i tvättprocessen. Det görs utan att salt och bakterier binds upp i vattnet som skapar en dålig miljö i tvätthallen. Maximal förbrukning av färskvatten per bil är 90 liter.

Allt tvättvatten värms av fjärrvärme eller luft/vatten-pumpar för bästa effekt och lägsta energiförbrukning. All belysning och ventilation är styrd av tidssensorer och optiska givare för att minimera förbrukningen.

Allt utgående vatten renas med hjälp av sedimentering, oljeavskiljning och kemisk rening. Reningsverket renar 90-98% av alla tungmetaller och olja från vattnet.

Miljömärkta kemikalier

Vi jobbar uteslutande med miljömärkta kemikalier, samtliga är Svanenmärkta eller godkända av Naturskyddsföreningen. Vi använder inga cancerframkallande CMR-ämnen eller svårnedbrytbara tensider och stor del av kemikalierna levereras i superkoncentrat för att minska onödiga transporter.

Vi är medlemmar i Hållbar Biltvätt. Det innebär att du kan känna dig säker på att vår reningsanläggning håller en hög reningsgrad och att tvätten ger minsta möjliga miljöpåverkan.

Svanen Falken miljömärkning
Hållbar Biltvätt