Mjuk både mot bilen och miljön.

Vår verksamhets miljöpåverkan är en central fråga som vi tar på största allvar. Vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa att vår verksamhet är så miljövänlig som möjligt, och vi är stolta över att ha uppnått ISO-certifiering 14001 som bevis på detta.

Här är några av de sätt vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan på:

1. Effektiva reningsverk: Våra reningsverk är utrustade med avancerad teknik för att rena allt utgående vatten från bland annat olja och tungmetaller.

2. Vattenåteranvändning:
Vi är stolta över att återanvända en stor del av vattnet som används i tvättprocessen. Vi strävar efter att minimera vår förbrukning av färskvatten till max 90 liter per bil.

3. Miljömärkta kemikalier: Vi använder uteslutande miljömärkta kemikalier i vår tvättprocess och undviker helt cancerframkallande ämnen och svårnedbrytbara tensider.

4. Transporter: För att minska onödiga transporter levereras många av våra kemikalier som superkoncentrat, vilket minimerar vår klimatpåverkan.

5. Uppvärmning: Vi använder fjärrvärme och luft/vatten-pumpar för att värma tvättvattnet på ett effektivt sätt och för att minska vår energiförbrukning.

6. Intelligent belysning och ventilation: Våra anläggningar är utrustade med tidssensorer och optiska givare som styr belysning och ventilation för att minimera energiförbrukningen.

7. Kontinuerlig personalutbildning: Vår personal får löpande utbildning för att säkerställa att våra miljöprinciper efterlevs i varje steg av processen.

8. Hållbar biltvätt: Vi är stolta medlemmar i Hållbar Biltvätt, en organisation som arbetar aktivt för att minska de skadliga miljöeffekterna av biltvätt utanför godkända anläggningar.

 

ISO certifiering