Vi expanderar

Mjuk Biltvätt grundades 1997 i Partille, Göteborg. Idag är vi drygt 60 anställda och driver ett flertal bemannade biltvättanläggningar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi expanderar nu kraftigt och planerar att bygga 3–4 anläggningar per år i Sveriges största städer. Vårt huvudfokus ligger på Stockholmsområdet där vi söker mark eller lokaler för ett flertal nya biltvättar.

En tvättanläggning kräver totalt 1500 kvm mark för byggnad och övriga ytor. Vi söker attraktiva lägen, nära både bostäder och företag. Anläggningen behöver ligga synligt och vara lättillgänglig från större vägar.

Vi är intresserade av att bli hyresgäster hos externa fastighetsägare alternativt att köpa eller arrendera mark. Köp av industri-/verkstads- lokaler är också av intresse.