Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur vi på Mjuk Biltvätt behandlar dina personuppgifter och gäller för dig som utnyttjar våra tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss.

Så skyddar vi dina uppgifter

Vi säkerställer att behandlingen av dina uppgifter sker enligt gällande lag. Informationen hanteras uteslutande på SSL-certifierade servrar i Sverige hos Mjuk Biltvätt eller hos avtalsbiträde där avtal för säker hantering av uppgifterna finns. Uppgifterna hanteras endast av behörig personal. Vi lämnar inte vidare eller säljer personuppgifter till tredje part. Personuppgifter kan komma att lämnas ut endast för att följa gällande lagkrav eller eventuella krav från myndigheter.

Vi samlar in och hanterar följande uppgifter

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Orgnummer/personnummer
  • Registeringsnummer
  • Uppgifter om utnyttjad tjänst, historik
  • Information om avtalsform
  • Uppgifter från interaktion med våra säljare och kundtjänst, såsom mailkorrespondens, offerter och mötesanteckningar

Så använder vi dina uppgifter

Kunder (företag och privatpersoner)
Vi samlar in personuppgifter att kunna erbjuda en smidig och välfungerande tjänst, för att kunna leverera fullgod service och för att kunna förse dig som kund med relevant information. Uppgifterna används även för att kunna ta betalt för våra tjänster (via faktura eller kortdebitering), för att förhindra bedrägerier och för att uppfylla bokföringslagens krav. Uppgifterna ligger till grund för interna marknads- och kundanalyser samt statistik och metodutveckling.

Leverantörer och samarbetspartners
Vi samlar in personuppgifter för att kunna förse partners med relevant information, förhindra bedrägerier och för att uppfylla bokföringslagens krav. Uppgifterna ligger även till grund för intern statistik och metodutveckling.

Så länge sparar vi dina uppgifter

Alla personuppgifter sparas så länge det finns ett behov att spara dem för det  användningsområde som de är insamlade för. Vid avslutat samarbete eller relation där transaktion eller insamlat användningsområde inte nyttjats på ett år raderas uppgifterna. Uppgifter som av juridiska skäl behöver lagras kan komma att sparas längre.

Kontakt

Om du vill veta vilka uppgifter vi har sparade om just dig och ditt företag är du välkommen att kontakta oss på telefon 031-10 78 60 eller maila oss på [email protected]

Kontaktperson för hantering av personuppgifter på Mjuk Biltvätt är Emma Winton, [email protected].