En miljövänlig biltvätt

Varannan biltvätt sker utanför en riktig tvätthall. När du tvättar bilen på gatan rinner olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester rakt ut i närmaste vattendrag. Genom att tvätta bilen hos oss säkerställer du att din tvätt ger minsta möjliga miljöpåverkan. Våra effektiva reningsverk renar allt utgående vatten med hjälp av sedimentering, oljeavskiljning och kemisk rening. Reningsverket renar 90-98% av alla tungmetaller och olja från vattnet.

För att säkerställa att vi alltid ligger i framkant miljömässigt sker regelbunden energioptimering, utprovning av nya kemikalier och löpande utbildning av personalen. Vi är medlemmar i Hållbar biltvätt. Det innebär att du kan känna dig säker på att vår reningsanläggning håller en hög reningsgrad.

Miljömärkta kemikalier

Vi jobbar uteslutande med miljömärkta kemikalier, samtliga är Svanenmärkta eller godkända av Naturskyddsföreningen. Vi använder inga cancerframkallande CMR-ämnen eller svårnedbrytbara tensider och stor del av kemikalierna levereras i superkoncentrat för att minska onödiga transporter.

Optimerad vatten- & energiförbrukning

Vi återanvänder stor del av det vatten som används i tvättprocessen. Det görs utan att salt och bakterier binds upp i vattnet som skapar en dålig miljö i tvätthallen. Maximal förbrukning av färskvatten per bil är 90 liter.

Allt tvättvatten värms av fjärrvärme eller luft/vatten-pumpar för bästa effekt och lägsta energiförbrukning. All belysning och ventilation är styrd av tidssensorer och optiska givare för att minimera förbrukningen.

Vår personal

Alla som jobbar hos oss omfattas av kollektivavtal och vi utbildar alla anställda. Många som börjar hos oss är nya i Sverige och tar sina första steg på den svenska arbetsmarknaden. Vi har många engagerade medarbetare som stannar länge och utvecklas. Alla våra platschefer har börjat sin karriär hos oss som bilvårdare.

I tvätthallen har all personal skyddsutrustning i form av bland annat skor med stålhätta, skyddsglasögon, handskar och hörselskydd.

Vi använder inga kemikalier som är hälsofarliga för vår personal och vi har tydliga rutiner för att förhindra skador och tillbud i arbetet.

Välgörenhet

Vi är stolta sponsorer till bland annat Barncancerfonden, Aldrig Ensam och Svenska Djurambulansen. Vi sponsrar även ett flertal idrottsorganisationer. Vi gör gärna roliga samarbeten. Har du ett förslag, kontakta oss på [email protected].