Avvikande öppettider

Just nu har vi inga planerade avvikelser från ordinarie öppettider.