Så miljövänligt det blir

En av de viktigaste delarna i vårt arbete är miljöfrågor, genom att tvätta bilen hos oss minimerar du miljöpåverkan. Vi strävar efter att inte bara följa lagar och lokala föreskrifter, utan också överträffa dem. Vi återvinner ca 80% av det vatten som används i tvättprocessen och våra anläggningar har effektiva reningsverk som renar allt utgående vatten med hjälp av sedimentering, oljeavskiljning och kemisk rening.

Samtliga kemikalier vi använder oss av är dessutom Svanenmärkta eller godkända av Naturskyddsföreningen. Genom bolagets miljöledningssystem sker regelbunden energioptimering, utprovning av nya kemikalier och löpande utbildning av personalen.

Hållbar Biltvätt

Vi är miljöcertifierade av Hållbar Biltvätt. Det innebär att du kan känna dig säker på att vår reningsanläggning håller en hög reningsgrad och att din tvätt ger minsta möjliga miljöpåverkan.

https://www.mjukbiltvatt.se/content/uploads/2018/04/hblogotyp.png

Du fultvättar väl inte?

All biltvätt innebär en miljöpåverkan. Men det är stor skillnad på omfattningen beroende på hur, var och med vad man tvättar sin bil. Varje år görs omkring 30 miljoner biltvättar i Sverige. Två tredjedelar av alla tvättar sker på gatan, vilket innebär att tvättvattnet med alla miljöfarliga ämnen och kemikalier rinner rakt ut i naturen.

Tvärtemot vad man kanske kan tro är det generellt inte de rengöringsprodukter som man sprutar på sin bil på garageuppfarten som är farligast, utan det är de ämnen som rinner av bilen som är de största miljöbovarna. Totalt rör det sig om ca 4 ton tungmetaller, 5 000 ton avfettningsmedel, schampo och vax samt 2 000 ton olja.